Política de Protecció de Dades

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrónic (LSSI-CE)FACHADAS ZAREN SL informa que és titular del lloc web www.fachadaszaren.com

 

D’acord amb l’exigència del article 10 de l’anomenada Llei, FACHADAS ZAREN SL informa de les següents dades:

El titular d’aquesta web es FACHADAS ZAREN SL, amb CIF B64801962 i domicili social en AV.PRAT DE LA RIBA, 180 08780, PALLEJA (BARCELONA), inscrita al Registre Mercantil, al tom ……………………., foli ……………………., fulla ……………………. i inscripció ……………………..

 

La direcció d’email de contacte amb l’empresa és: fachadaszaren@fachadaszaren.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS


La navegació, accés i ús pel lloc web de FACHADAS ZAREN SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten des de la navegació pel lloc web, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’ obligat compliment legal segons el cas.

 

El lloc web de FACHADAS ZAREN SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades.

L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per FACHADAS ZAREN SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per FACHADAS ZAREN SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT


FACHADAS ZAREN SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

FACHADAS ZAREN SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FAÇANES ZAREN SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS


FACHADAS ZAREN SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), FAÇANES ZAREN SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa, mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de FACHADAS ZAREN SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Tanmateix, FACHADAS ZAREN SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: AV. PRAT DE LA RIBA, 180 08780, PALLEJA (BARCELONA).

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a FACHADAS ZAREN SL, aquesta s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a FACHADAS ZAREN SL qualsevol variació i que FACHADAS ZAREN SL té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL


FACHADAS ZAREN SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FACHADAS ZAREN SL.

Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FACHADAS ZAREN SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FACHADAS ZAREN SL.

Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FACHADAS ZAREN SL

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ


FACHADAS ZAREN SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. FACHADAS ZAREN SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.