REHABILITACIÓ D'EDIFICIS

Rehabilitació d'Edifici en Ronda General Mitre 63 (Barcelona)

Date
Category
Rehabilitació Edificis
About This Project

Detall explicatiu del procés de rehabilitació dut a terme en aquesta Obra:

Obra d’uns 40 anys d’antiguitat, majoritàriament d’obra vista i forjats de morter.
Presenta deficiències en forjats.
Es realitzen reparacions de cants de forjat, substitució de peces, neteja i hidrofugat d’obra vista; així com el sanejat i pintat de baranes.